Lugnt på makrofronten, Scania i fokus

Marknadens fokus kommer till stor del att ligga på Scania idag. På fredag kväll offentliggjorde Volkswagen ett kontantbud om 200 kronor per aktie till Scanias aktieägare. Vi anser att budet är rimligt. På dagens makroagenda är det lugnt. Från Tyskland kommer IFO-index klockan 1000. Det är en viktig konjunkturindikator/temperaturmätare på den tyska ekonomin och grundar sig på en enkät bland 7000 företag. Klockan 1100 väntas inflationsdata (KPI) från eurozonen. Morgondagens makroagenda är mer intressant. Då väntas bland annat tyskt BNP i kv4, samt husprisindex och hushållens konfidensindikator från USA.


Medivir rapporterade imorse för kv4. Intäkerna blev 11% högre än vår prognos, huvudsakligen på grund av royaltys från simeprevir. Å andra sidan blev bruttomarginalen lägre än förväntat. Bolaget gav ingen guidning för 2014 vilket var en besvikelse. Vi anser att en neutral kursreaktion är motiverad.

Läs fler inlägg på Börsflödet