Lupe och Swed i topp

Stockholmsbörsen inleder veckan med en nedgång om en halv procent, i linje med utvecklingen på övriga större europeiska börser. Handeln är lugn och endast aktier för 3 miljarder kronor har bytt ägare. På vinnarlistan, bland de större bolagen, finns Lundin Petroleum, i spåren av ett högre oljepris, och Swedbank, efter ett godkännande från Finansinspektionen om hur banken får beräkna riskvikterna. Effekten av detta blir att kapitaliseringen blir avsevärt bättre, vilket motiverar dagens kursuppgång. Drivet av Lundin Petroleum är Energisektorn den enda sektor som utvecklas positivt i dagens handel.

Lundin Petroleum

Swedbank

Läs fler inlägg på Börsflödet