Marknaderna idag

Efter en inital uppgång, stängde Stockholmsbörsen 1,0 procent lägre, vilket var en betydligt svagare utveckling än i stora delar av övriga Europa. Tungviktaren H&M bidrog till detta genom att sjunka med 2,3 procent. Mot strömmen gick Lindab (+3,2 procent), som levererade en stark rapport för det fjärde kvartalet på morgonen. Marknadsräntorna sjönk och den svenska kronan försvagades efter att inflationen visat sig vara oväntat låg under januari. Konsumentprisindex sjönk till -0,2 procent jämfört med januari förra året. Väntat var +0,1 procent. I det korta perspektivet kan detta sänka Riksbankens inflationsprognos och ränteprognosbana. I ett längre perspektiv tror vi inte att dagens inflationssiffra kommer att vara avgörande för penningpolitiken. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan hade vid lunchtid tickat ned med 5 räntepunkter, medan tvåårsräntan tickade ned med en halv punkt. Kronan har försvagats med 8 öre mot euron och med 3 öre mot dollarn..

På råvarumarknaden noterar vi blandade rörelser. Klockan 17:30 hade oljan handlats upp med 0,6 procent, medan guldpriset, som varit i en stark trend på sistone, backat lika mycket. 

Läs fler inlägg på Börsflödet