Marknaderna vid lunchtid

Idag inleds den svenska rapportsäsongen på allvar. På morgonen levererade Swedbank en mixad rapport och klockan 13:00 väntas rapporter för Getinge och SKF. Såväl Swedbanks intäkter som kostnader var något högre än väntat, samtidigt som föreslagen utdelning är något lägre än väntat. Aktien hade vid lunchtid tappat 2,7 procent. Stockholmsbörsen stiger inte lika mycket som merparten övriga europabörser, utan handlades endast marginellt högre vid lunchtid..

Försäljningsvolymen i den svenska detaljhandeln ökade med totalt 1,8 procent i december (jämfört med samma månad föregående år). Väntat var en uppgång med 3,4 procent.

Marknadräntorna stiger marginellt. Den tioåriga svenska statsobligationsräntan handlades vid lunchtid 1 räntepunkt högre på 2,32 procent. Kronan försvagas något mot dollarn och euron.

Även på råvarumarknaden är rörelserna små. Priset på Brentolja hade vid 11:30 tiden handlats upp 0,2 procent till 107,20 USD per fat.

Läs fler inlägg på Börsflödet