Mixad rapport i Swedbank

Idag inleds den svenska rapportsäsongen på allvar. På morgonen levererade Swedbank en mixad rapport. Intäkterna var 2 procent högre än konsensus, då såväl räntenettot som provisionsnettot var något bättre än väntat. Samtidigt var kostnaderna högre än väntat. Borträknat en negativ engångspost på 167 miljoner kronor, var kostnaderna dock ”bara” 2 procent högre än väntat. Nettoresultatet var 7 procent lägre än väntat till följd av högre kostnader och nedskrivningar. En utdelning på 10,10 kronor per aktie föreslås, vilket är något lägre än konsensusprognosen. Sammantaget tror vi att aktien kommer att vara något svag idag. Andra bankaktier lär gå starkare, då intäkterna var högre än väntat och de ökade kostnaderna var mer Swedbankspecifika.

Läs fler inlägg på Börsflödet