Morgonens rapporter

Före börsens öppning rapporterade bland annat Lundin Petroleum, ICA och Telenor. Lundin Petroleums rapport för det första kvartalet var åt det svagare hållet. Till följd av lägre intäkter än väntat uppgick rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) till 178 mn USD jämfört med väntade 197 mn USD. Bolaget upprepade sin produktionsguidning om 30-35.000 fat per dag. Aktien kan vara något svag idag..

ICA rapporterade en försäljning som var i linje med förväntningarna och ett justerat rörelseresultat som var 7 procent lägre än konsensusprognosen, men 4 procent högre än vår prognos. Förmildrande omständigheter var att avvikelsen mot konsensus delvis var hänförlig till högre avskrivningar i fastighetsrörelsen och att resultatet ändå ökade med 9 procent jämfört med samma kvartal förra året, vilket visar på god underliggande tillväxt.

Telenor levererade en stark rapport för det första kvartalet med ett EBITDA som var 3 procent högre än väntat.  I synnerhet utvecklades den norska verksamheten väl. Trots en stark utveckling upprepade bolaget sin försiktiga guidning avseende oförändrade marginaler. Vi tror att denna kan höjas under det andra kvartalet. Aktien bör utvecklas positivt idag. 

Läs fler inlägg på Börsflödet