På dagens agenda

På dagens makroagenda väntas inköpschefsindex från tillverkningsindustrin i Tyskland, Frankrike, EMU (mellan klockan 0900 och 1000) och från USA kommer det klockan 1545. Riksbanken kommer med räntebe-sked klockan 0930. Vi utesluter inte att styrräntan sänks ytterligare och att prognosen för räntehöjningar skjuts på framtiden mot bakgrund av att inflationsförväntningarna har sjunkit i sen tid.

Läs fler inlägg på Börsflödet