På dagens agenda

Ny månad innebär att inköpschefsindex presenteras på en rad marknader. Vi förväntar att det svenska inköpschefsindexet för december, som kommer klockan 0830, ökar något till 53,1 (52,7 i november). Det amerikanska inköpschefsindexet, som kommer klockan 1600, väntas sjunka till 57,5 (58,7 i november). Ett värde över 50 indikerar ekonomisk tillväxt. Från Tyskland och EMU kommer motsvarande data runt klockan 1000.

Läs fler inlägg på Börsflödet