På dagens agenda

På dagens makroagenda är det glest mellan den schemalagda statistiken, men en intressant post är dock Konjunkturinstitutets rapport och konjunkturbarometrarna. På bolagsfronten väntas kvartalsrapporten från RaySearch. Imorgon...

Detta händer på torsdag och fredag
Under torsdagen får vi reviderade BNP-siffror för Sverige under det andra kvartalet, detaljhandelsförsäljningen i Sverige under juli, Handelsbankens konjunkturprognos samt konjunkturbarometrar för euroområdet.

Africa Oil, Elekta, Lundbergs och Systemair, som rapporterar på torsdag. Dessutom håller Kinnevikägda Zalando kapitalmarknadsdag.

På fredag presenteras bland annat arbetslöshetssiffror samt den preliminära inflationen i euroområdet, vilket kan ge vägledning avseende ECB:s agerande framöver.

Läs fler inlägg på Börsflödet