På fredagens agenda

På dagens makroagenda väntas siffror på orderingången och produktionen i den svenska industrin, BNP och bytesbalans i kv2 i EMU (klockan 0930), samt sysselsättningen i USA i augusti (klockan1430). Förväntningarna ligger på att sysselsättningen har ökat med 220 000 personer i augusti, jämfört med 209 000 i juli, och att arbetslösheten sjunkit till 6,1 procent.

Läs fler inlägg på Börsflödet