På fredagens agenda

På dagens agenda väntas data över orderingången och produktionen i svensk industri (kl 0930). Från eurozonen kommer reviderade BNP-siffror för kv3 (kl 1100) och under eftermiddagen kommer den månatliga syssel-sättningsstatistiken från USA (kl 1430), de så kallade ”non farm payrolls”. Förväntningarna ligger på en tillväxt i sysselsättningen med 225 000 personer) i november.

Läs fler inlägg på Börsflödet