På torsdagens agenda

På torsdagens makroagenda får vi reviderade BNP-siffror (kv2) för Sverige och USA, data över svensk detaljhandel, Handelsbankens konjunkturprognos samt konjunkturbarometrar för euroområdet. På bolagsfronten väntas kvartalsrapporter från Systemair, Elekta (klockan 13:00) och Lundbergs. Addtech handlas exklusive utdelning (3 kr). Elekta och Systemair har bolagsstämma och det är sista dagen att handla aktierna inklusive rätt till utdelning; Elekta 0,50 +1,50 kronor, samt Systemair 1,50 kronor.

Läs fler inlägg på Börsflödet