Rapportcrescendo

Torsdagen innebär årets hetaste rapportdag då bland annat storbolagen H&M, TeliaSonera och Ericsson rapporterar. Nedan kommer våra initiala kommentarer. Mer detaljerade kommentarer kan du som depåkund läsa om på Marknadinformation under Analys och Nyheter (påloggat läge)..

Ericssons försäljning under det fjärde kvartalet var något lägre än konsensusprognosen. Vi noterar att Networks försäljning i Nordamerika föll med hela 43 procent under kvartalet och var betydligt lägre än väntat. Bruttomarginalen var dock högre än väntat. Även kassaflödet och den föreslagna utdelningen (3 kronor per aktie) var högre än vi hade räknat med. Vår intitiala bedömning är att aktien i handlas oförändrat idag.

TeliaSonera presenterade en svag rapport med ett rörelseresultat som var 3 procent lägre än konsensusprognosen, då spanska Yoigo och den svenska mobilverksamheten utvecklades svagt. Därtill guidade bolaget försiktigt. En utdelning om 3 kronor föreslås. Aktien bör tappa 2-3 procent i dagens handel.

H&M presenterade en blandad rapport för det fjärde kvartalet där rörelseresultatet var 5 procent lägre än väntat, medan utdelningen (9,50 kronor), januariförsäljningen (+15 procent) och guidningen för butiksexpansionen var något högre än förväntat. Aktien har varit stark i sen tid, varför det inte är osannolikt att aktien handlas ner ett par procent idag.

NCC:s rörelseresultat var i linje med förväntningarna och dessutom höjer bolaget utdelningen till 12 kronor per aktie (5,6 procents direktavkastning). Negativt var kommentarer om att återhämtningen tar något längre tid.

Novo Nordisk nådde inte upp till våra relativt lågt ställda prognoser för rapporten för det fjärde kvartalet. Positivt var dock att guidningen för 2014 är i linje eller något högre än våra prognoser. Aktien lär vara svag idag.

Mekonomen vinstvarnar för det fjärde kvartalet då både omsättning och resultat blir lägre än marknadens prognoser. Vi räknar med att Bilia (Köp) har fortsatt att ta marknadsandelar. Aktien lär handlas ner kraftigt idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet