Rapporter på morgonen

Onsdagen är en ytterligare rapportintensiv dag. På morgonen rapporterade bland annat SEB, Alfa Laval, Lundin Petroleum och Intrum Justitia...

SEB presenterade en stark rapport för kv4. Kostnader och kreditförluster var i linje med förväntningarna samtidigt som intäkterna, drivet av trading- och räntenetto, var 4% högre än väntat. En utdelning om 4 kr per aktie fö-reslås, vilket också var något högre än väntat. Tidigare guidning upprepades. En kursuppgång är motiverad.

Alfa Laval uppvisade en orderingång under kv4 som var 6% högre än vi räknat med. Den organiska orderingången ökade med hela 14% jämfört med samma kvartal förra året. Det justerade rörelseresultatet (EBITA) var 9% högre än vi hade räknat med och 5% högre än konsensusprognosen. Aktien lär vara stark idag.

Lundin Petroleums kv4-rapport var i linje med bolagets indikation på kapitalmarknadsdagen, varför en neutral kursreaktion är motiverad (trots avvikelsen mot marknadens prognoser som är baserade på äldre data). Vi ser ett eventuellt kursfall som ett bra läge att ta position i aktien.

Intrum Justitia presenterade en blandad rapport för kv4. Omsättning och rörelseresultat var båda 2% högre än konsensusprognosen, men in-vesteringar i skuldportföljer uppgick endast till 266 mn kr, att jämföra med vår och marknadens prognos om 700-800 miljoner kronor. Detta väntas tynga aktien i dagens handel. Bolagsledningens kommentarer om de låga investeringarna kommer att vara i fokus under rapport konferensen.

Orderingången på tunga lastbilar i USA ökade med 51% i januari jämfört med januari 2013, och med nära 10% i förhållande till december. Detta var betydligt bättre än förväntat och bör ge stöd åt Volvo i dagens handel. För helåret 2014 räknar vi med att den amerikanska lastvagnsmarknaden växer med 11% (till 276 000 lastbilar).

Läs fler inlägg på Börsflödet