Rekyl inför Fed-besked

Efter åtta dagar av nedgångar rekylerade EuroSTOXX50-index upp med 0,5 procent under onsdagen. Stockholmsbörsen följde med och steg med 0,8 procent, varvid många råvarurelaterade aktier steg. Optimism i USA och stimulanser i Kina ligger bakom. Onsdagens självklara höjdpunkt är Federal Reserves penningpolitiska besked klockan 20:00. Mötet blir extra intressant då det inte är omöjligt att vi får en ändring av centralbankens guidning avseende när en första räntehöjning kan komma. Tidigare har Federal Reserve sagt att styrräntan kommer att hållas på nuvarande nivå under en betydande period – "extended period" – efter att obligationsköpen har upphört (vilket de gör i oktober). Om detta uttalande försvinner ökar sannolikheten för en tidigare räntehöjning..

Inga större nyheter framkom i protokollet från Riksbankens penningpolitiska möte från den 3 september, utan centralbanken var duvaktig som väntat. Rörelserna på ränte- och valutamarknaderna var förhållandevis små. De svenska obligationsräntorna tickade ned en räntepunkt och kronan försvagades med 1-2 öre mot dollarn och euron. 

Läs fler inlägg på Börsflödet