SKF och Getinge upp efter rapporter

SKF rapporterade en försäljning som var något högre och ett resultat som var lägre än väntat till följd av en svag marginalutveckling för de producerande enheterna. Bolaget guidar att efterfrågan under dt första kvartalet kommer att bli något högre än under föregående kvartalet samt behåller utdelningen oförändrad på 5,50 kronor per aktie, vilket är positivt. Sammantaget tycker vi att en svagt positiv aktiekursutveckling är motiverad. Getinge rapporterade ett rörelseresultat före engångsposter för det första kvartalet som var i linje med förväntningarna. Bolaget spår att den organiska tillväxten under 2014 kommer att vara i nivå med den under 2013 (+4,2 procent), vilket är något lägre än väntat. Bolaget brukar dock guida konservativt. Utdelningen på 4,15 kronor per aktie var som väntat. Sammantaget är rapporten stabil och visar på att utvecklingen i Europa har bottnat, varför vi menar att aktien bör att reagera positivt.

Läs fler inlägg på Börsflödet