Sänkning från Riksbanken

Riksbanken sänkte idag reporäntan med 50 räntepunkter till 0,25 procent. Detta var en större sänkning än de flesta bedömare räknat med (25 räntepunkter). Svenska räntor sjönk efter beskedet och den svenska tioåriga statsobligationen noteras till 1,69 procent. Kronan sjunker mot andra valutor och handlas vid 11-tiden till 9,34 EUR och 6,84 USD. Stockholmsbörsen har stigit med en knapp procentenhet och övriga Europa ligger på plus under förmiddagen.

Läs fler inlägg på Börsflödet