Stabila rapporter på morgonen

Securitas, Oriflame, ComHem och Bufab presenterade stabila rapporter för det tredje kvartalet nu i morse. Securitas presenterade en stark rapport där bland annat rörelseresultatet var 5 procent högre än förväntat. Vidare så uppgick den organiska försäljningstillväxten till 4 procent (konsensus 2,6 procent). Rapporten bör ge fortsatt bränsle till aktiekursen idag..

Oriflame rapporterade en försäljning för det tredje kvartalet som var 4 procent högre och ett rörelseresultatet som var hela 12 procent högre än konsensusförväntningarna. Aktien har haft en svag utveckling under året, mycket drivet av oron i Ryssland, men för den ryska marknaden rapporterar bolaget en försäljningstillväxt på 1 procent (konsensus -6 procent). Kvartalsrapporten bör ge en tydlig lättnadsreaktion i aktiekursen.

ComHem presenterade en rapport som överlag var i linje med förväntningarna. Intäkterna var något högre än förväntat medan rörelseresultatet var något lägre än väntat. Aktien har den senaste månaden handlats upp, delvis drivet av optimism inför kvartalsrapporten, varför det återstår att se om rapporten kan ge fortsatt stöd.

Drivet av en stark organisk försäljningsutveckling var Bufabs rörelseresultat var 10 procent högre än väntat. Finansnettot och en högre skatt förklarar varför vinsten per aktie endast är i linje med prognoserna. Aktien lär vara stark idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet