Stabilt inköpschefsindex i USA

Europabörserna inledde veckan med att handlas lägre. Stockholmsbörsen följde den allmäna europiska trenden och noterades vid 17-tiden 0,8 procent lägre. Under dagen har en rad inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i november presenterats. Utfallen jämfört med förväntningarna har varit blandade. Indexet för euroområdet sjönk till 50,1 (väntat 50,4) och indexet för Sverige steg till 52,7 (väntat 52,7). Storbritannien, Europas mest lysande ekonomiska stjärna just nu, uppvisar ett index som ökade till 53,5 (väntat 52,8). Inköpschefsindexet för USA var relativt oförändrat på höga 58,7 (väntat 58,0). Ett index över 50 indikerar att ekonomin växer. De svenska marknadsräntorna var steg något och kronan stärktes med 2 öre mot euron och dollarn..

Oljeprisets fall accelererade i slutet av förra veckan då OPEC beslutade att behålla produktionsnivån oförändrad. Efter förra veckans brentoljeprisfall på 10 procent och en svag inledning på måndagen återhämtade sig priset successivt till drygt 71 dollar per fat (i juni toppade priset på 115 dollar per fat).Trots detta hade oljebolaget Africa Oil vid 17-tiden fallit med 14 procent, medan Lundin Petroleum handlades i linje med övriga Stockholmsbörsen. 

Läs fler inlägg på Börsflödet