Stark ekonomisk barometer i USA

Det amerikanska inköpschefsindexet för tillverkningssektorn, ISM, ökade till 59,0 i oktober. Det kan jämföras med konsensusprognosen om 56,0. En nivå över 50 indikerar att ekonomin expanderar. Efter en dryg timmes handel var indexet S&P 500 relativt oförändrat. Trots den positiva statistiken hade merparten större europabörser handlats ned med omkring 1 procent vid 17-tiden. Även Stockholmsbörsen var ned med omkring 1 procent. De globala obligationsräntorna steg dock efter beskedet om positiva amerikanska inköpschefer. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan tickade upp 4 räntepunkter under dagen, medan de kortare marknadsräntorna var oförändrade. Kronan har stärkts med 1-2 öre mot dollarn och euron. Såväl olje- som guldpris handlades något lägre under dagen.

Läs fler inlägg på Börsflödet