Rapporter på morgonen

Electrolux presenterade en stark rapport i morse. Försäljning och rörelseresultat var 2 procent respektive 34 procent över förväntningarna. Valutaeffekterna är fortsatt stora, men utvecklingen under de senaste veckorna medför att marknadens prognoser behöver höjas. Försäljningen i Latinamerika var mycket stark och bolagsledningen sa att i mars förbättrades efterfrågan i USA i takt med att vädret blev bättre. Vi menar att en betydande kursuppgång är motiverad...

Volvos rapport var i huvudsak i linje med förväntningarna. Det justerade rörelseresultatet var lägre än vi räknat med, men 2 procent högre än konsensusprognosen. Orderingången var dock 5 procent lägre än väntat. Bolaget höjde efterfrågeprognosen avseende lastvagnar för Nordamerika, men sänkte den för Sydamerika, vilket var i linje med förväntningarna. En neutral till något negativ kursreaktion är motiverad.

Sandvik uppvisade en blandad rapport för det första kvartalet. Försäljning och rörelseresultat var 2-4 procent lägre än förväntningarna, medan orderingången var stark. Den ökade med 2 procent jämfört med samma kvartal 2013, vilket var 5 procent bättre än väntat. Gruvsegmentet var dock svagt. Den starka orderingången motiverar en uppgång i dagens handel.

SEB presenterade en stabil rapport. Intäkterna var 2 procent lägre än väntat, men resultatet före skatt var 2 procent högre tack vare god kostnadskontroll. Vi menar att en positiv kursreaktion är motiverad idag. 

Läs fler inlägg på Börsflödet