Stark rapport i Husqvarna

Husqvarna överträffade förväntningarna drivet av utvecklingen i Nord- och Latinamerika (vilket varit ifrågasatta marknader). Försäljningen var i linje med prognoserna men kostnaderna lägre, vilket resulterade i ett rörelseresultat 5 procent över konsensus. Aktien lär fortsätta klättra...

AstraZenecas rapport var relativt i linje med förväntningarna. Försäljningen var något högre, medan vinsten var 3 procent lägre än konsensusprognosen.

CDON uppvisade en försäljningstillväxt på 8 procent, vilket var något bättre än förväntat. Rörelseresultatet var något högre än vi räknat med, men 4 miljoner kronor lägre än konsensus. Detta stärker vår syn om att förväntningarna på bolaget är för högt ställda. Utvecklingen i Nelly var sämre än väntat både avseende försäljning och resultat. Vi räknar dock inte med någon kraftig kursreaktion i spåren av rapporten.

BillerudKorsnäs rapporterade intäkter och ett rörelseresultat som var 7 procent respektive 5 procent högre än väntat. Även uttalandena om framtidsutsikterna var mer positiva än väntat. Vi förväntar vinstprognoshöjningar om 5-6 procent och att aktien rör sig mot 100 kronor idag. 

Läs fler inlägg på Börsflödet