Starka rapporter på morgonkvisten

I likhet med övriga svenska banker, presenterade SEB en stabil kv3-rapport. Räntenettot var 3% högre än väntat och rörelseresultatet 1% högre än väntat. Prognosförändringarna lär bli små efter rapporten, men då aktien redan gått bra i samband med de senaste dagarna starka bankrapporter förväntar vi att aktien utvecklas något sämre än marknaden idag. Läs om Tele2, MTG, Nokia, Net Ent, och Assa här...

Tele2 presenterade en stark kv3-rapport, med ett resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) som var ca 10% högre än väntat. Den svenska verksamheten utvecklades mycket starkt, men resultatet i Baltikum och Holland var också bättre än väntat. Aktien bör stiga med minst 5% idag.

MTG:s kv3-rapport var betydligt bättre än väntat. Såväl Betal-TV som Fri-TV utvecklades bättre än väntat. Aktien har varit under kraftig press till följd av Rysslandsexponeringen, varför aktien lär studsa upp kraftigt idag.

Net Entertainment levererade en urstark kv3-rapport och vi bedömer att aktien stiger kraftigt idag. Rapporten indikerar även att övriga bettingbolag (inklusive Betsson och Unibet) kommer med starka rapporter.

Även Nokia presenterade en stark rapport. Omsättning och rörelseresultat blev 10% resp. 28% batter än väntat. Vi ser en uppgång over 5% som motiverad.


Assa Abloys kv3-rapport var i linje med förväntningarna. Vi förväntar att aktien går marginellt bättre än marknaden generellt idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet