Starka siffror från Zalando

Det av Kinnevik delägda e-handelsbolaget Zalando ökade intäkterna med 35 procent under det första kvartalet (jämfört med samma kvartal 2013). Väntat var +28 procent. Dessutom säger bolaget att rörelsemarginalen förbättrats avsevärt, vilket också är positivt. Att bolaget inte förväntas en positiv rörelsemarginal under 2014 är väntat. Kinnevik-aktien borde reagera positivt på siffrorna..

Skanska rapporterade en försäljning och ett rörelseresultat för det första kvartalet som var 4 procent respektive 7 procent lägre än väntat. Orderingången var dock stark; 32,5 miljarder kronor, jämfört med konsensusprognosen på 29,6 miljarder kronor.

Swedish Matchs rapport för det första kvartalet var i helt linje med förväntningarna, samtidigt som guidningen för 2014 hölls oförändrad. Vi förväntar en neutral reaktion i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet