Starkt av H&M och Clas Ohlson

H&M presenterade starka försäljningssiffror för juli på morgonen. Försäljningen ökade med 17% jämfört med samma månad föregående år, vilket var 5% bättre än väntat (12%). H&M visar en stark försäljningstrend i jämförbara butiker drivet av framgångsrika kollektioner, ökad online-handel samt en återhämtning i Europa. Marknadens oro inför det andra halvåret bör gradvis avta om H&M fortsätter att visa goda siffror som idag och vi anser att en svagt positiv kursreaktion är motiverad i dagens handel. Även Clas Ohlson...

Clas Ohlsons försäljning i juli (sista månaden i kv1) ökade med 6% i lokala valutor, att jämföra med förväntningarna om 5,6%. Detta innebär att försäljningen i kv1 blev 1,4% högre än vi räknat med. Mot bakgrund av att aktien varit svag under sommaren menar vi att den positiva försäljningstrenden motiverar en positiv kursreaktion i dagens handel.
 

På fredagens agenda
På fredagens makroagenda väntas statistik över de svenska hushållens konsumtion (0930) samt Empire Index, PPI (1430), industriproduktion (1515)och konsumentförtroendet i USA (1555).

Läs fler inlägg på Börsflödet