Starkt i svensk tjänstesektor

Det svenska inköpschefsindexet för tjänstesektorn steg till 60,1 i juli, från 54,6 i juni. Väntat var 54,5. Siffran tyder på en stark optimism bland de svenska tjänsteföretagen. I övrigt på morgonen presenterade Securitas en blandad rapport för det andra kvartalet..

Bolagets organiska omsättningstillväxt på 3 procent var högre än prognostiserat (+2 procent) tack vare en starkare utveckling i USA än väntat. Samtidigt var marginalerna lägre än väntat, vilket ledde till att rörelseresultatet var 7 procent lägre än konsensusprognosen. Detta betyder även att resultatet blev lägre än under samma kvartal förra året. Securitas hänvisar till att en del av marginalsvagheten är hänförlig till engångseffekter. Vi bedömer att aktien kommer att vara något svag idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet