Svagt kv1 för S&P500-bolagen?

Vinsten per aktie för de amerikanska S&P500-bolagen förväntas att sjunka med 1,2 procent under det första kvartalet, vilket skulle innebära den första vinstminskningen sedan det tredje kvartalet 2012. Detta kan jämföras med förväntningarna i slutet av december på en vinstökning under kvartalet om 4,3 procent. Revideringstrenden har således varit kraftigt negativ under de senaste månaderna. 111 av S&P500-bolagen har kommit med vinstprognosjusteringar, varav 93 har varit negativa. En hel del av dessa har dock varit väderrelaterade...

För helåret 2014 förväntas S&P-bolagen uppvisa en en vinsttillväxt på 6 procent, vilket kan kännas utmanande om förväntningarna om en vinstminskning för det första kvartalet slår in. 

Läs fler inlägg på Börsflödet