Tilltagande kursfall på eftermiddagen

Kursfallen runt om i Europa tilltog under seneftermiddagen. Europaindexet Eurostoxx 50 stängde 0,8 procent lägre, medan Stockholmsbörsen backade med 0,5 procent. Gruvföretaget Northland Resources har beslutat att ansöka om konkurs. Beslutet tas efter att den tilltänkta finansieringslösningen misslyckats. Peab har gjort en bedömning av konsekvenserna och beslutat att utestående räntebärande fordringar mot Northland ska skrivas av i det fjärde kvartalet, vilket påverkar resultatet med 261 miljoner kronor. Aktien tappade 1,2 procent. Marknadsräntorna sjönk överlag. Den tyska tioåriga statsobligationsräntan tickade ner 6 räntepunkter till rekordlåga 0,68 procent. Kronan försvagas med 1 öre mot dollarn och euron. På råvarumarknaden noterar vi att oljepriset föll med ytterligare 2,50 dollar per fat till 66,50 dollar per fat (Brent).

Läs fler inlägg på Börsflödet