Tilltagande riskaptit

Riskaptiten på europabörserna tilltog under eftermiddagen, trots att det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin i eurområdet sjönk till 50,8 under augusti, jämfört med väntade 51,2. Börserna fick istället stöd av stark husstatistik och positiva ledande indikatorer från USA. Strax före stängning noterades Stockholmsbörsen 0,8 procent högre. Högst upp på vinnarlistan bland storbolagen återfanns Getinge (+4 procent), där Handelsbanken höjt rekommendationen till Köp. Statistik från SCB visade att arbetslösheten i Sverige minskade mer än väntat. Den säsongsjusterade arbetslösheten under juli sjönk till 7,7 procent, jämfört med väntade 7,9 procent. Rörelserna var små på ränte- och valutamarknaderna.

Läs fler inlägg på Börsflödet