Urstark rapport i Swedbank

Swedbank levererade en mycket stark rapport för det tredje kvartalet. Intäkterna var 4 procent högre än konsensusprognosen, drivet främst av ett starkt räntenetto, men även trading- och provisionsnettot var bättre än väntat. Kostnaderna var 2 procent lägre än väntat, vilket visar på fortsatt god kostnadskontroll..

Till följd av ett enskilt större engagemang ökade kreditförlusterna mer än väntat, men som helhet är de fortfarande på historiskt låga nivåer. Sammantaget var nettovinsten 9 procent högre än väntat. Utöver detta presenterade Swedbank ett nytt kostnadsmål om 16 miljarder kronor för 2016. Detta är betydligt lägre än nuvarande marknadsprognos (17,4 miljarder kronor). Marknadens vinstprognoser kommer att behöva höjas och aktien lär vara mycket stark idag. Även andra bankaktier lär gå starkt.

Även HiQ presenterade en solid rapport, där rörelseresultatet var 6 procent högre än konsensusprognosen. En stark marginalutveckling i Finland bidrog till detta. Aktien har varit svag i år och en lättnadsreaktion är att vänta.

Läs fler inlägg på Börsflödet