-9% på 2 veckor

Den återhämtning som skedde på börsen i oktober-november är i stort sett utraderad efter den senaste tidens ovanligt sura utveckling. Sedan den 30 november har Stockholmsbörsens OMXS30-index backat med nära 9 procent. Utlösande till nedgången var att ECB, den 3 december, levererade mindre omfattande stimulansåtgärder än marknaden prisat in. Därtill har marknaden oroat sig för andra saker, som till exempel det amerikanska räntebeskedet i nästa vecka och den ekonomiska utvecklingen i Kina. Mot bakgrund av de breda uppgångarna i oktober-november har möjligheterna till vinsthemtagningar varit goda. Stockholmsbörsen avslutade veckan på indexnivån 1401 (graf på nästa sida). Vi noterar att det under de senaste två åren har skett mycket handel omkring 1400, men att den färska bottennoteringen från slutet av september är 1369. I skrivande stund handlas USA-börserna cirka 2 procent lägre. Förbättras inte sentimentet på Wall Street innan stängningen klockan 22.00 svensk tid, så är det risk för att nedgången fortsätter på Stockholmsbörsen i nästa vecka.

5 år på Stockholmsbörsen
-är index nära botten eller är det bara början på en längre nedgång?

Läs fler inlägg på Börsflödet