Allt ljus på Fed

Dagens och månadens höjdpunkt är Federal Reserves penningpolitiska besked klockan 20:00 och Janet Yellens efterföljande presskonferens. För närvande prisar räntemarknaden in drygt 30% sannolikhet för att Federal Reserve höjer styrräntan på mötet. Oavsett om det blir en höjning idag eller inte, väntas styrräntan höjas i mycket långsam takt framöver. Vi har tittat på hur den amerikanska börsen (S&P 500) har reagerat på tidigare höjningar..

Sedan 1983 har centralbanken inlett räntehöjningscykler sex gånger. I genomsnitt har börsen stigit med ett par procent på tre månaders och 12 månaders sikt efter en första räntehöjning. Tas hänsyn till skillnader i värdering, vinsttillvväxt och obligationsräntor är det det dock mycket svårt att dra slutsatser från det historiska mönstret. Läget denna gång är att vinsterna inte förväntas öka i USA under 2015, att vinstförväntningarna för nästa år tycks vara något optimistiska och att värderingsmultiplarna (cykliskt justerade) är höga. Samtidigt är obligationsräntorna extremt låga.

Under de tre senaste räntehöjningcyklerna (med början 1994, 1999, 2004) har S&P 500 fallit med i genomsnitt 3% respektive 5% på en och tre månaders sikt, men då hade New York-börserna varit starka inför den första räntehöjningen vilket inte är fallet denna gång. Den lite trista slutsatsen är således att det är mycket svårt att förutspå hur börsen kommer att reagera på räntehöjningar.

Intressant att notera
De amerikanska börserna adderade 0,2-0,3 procentenheter efter Stockholmbörsens stängning och avslutade dagen med uppgångar om totalt 0,6-0,9%. Energi var bästa sektor med en uppgång på hela 2,8%.

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen tickade upp med 1 räntepunkt till 2,30%. Dollarn noterades på morgonen något lägre på 8,25 SEK.

Oljepriset steg ytterligare efter Stockholmsbörsens stängning. Ett fat brentolja kostade på morgonen drygt 50 dollar per fat.

De asiatiska börserna följde med Wall Street upp. Japanska Nikkei stängde 1,4% högre. Klockan 8:30 noterades Hongkong 0,5% högre och Shanghai 1,3% högre.

Läs fler inlägg på Börsflödet