Apple föll med 7% i efterhandeln

De amerikanska börserna handlades oförändrat efter Stockholmsbörsens stängning och stängde 0,4-1,0% lägre. Energi (+0,5%) var bästa sektor och Telekomoperatörer (-1,7%) var den svagaste. Världens största bolag sett till börsvärde, Apple, rapporterade en försäljning under Q3 2015 som ökade med 35% och en vinst på 1,85 dollar per aktie, vilket var 0,05 dollar per aktie högre än väntat. Trots detta föll aktien med 7% i efterhandeln. Även Microsoft föll i efterhandeln (-4%) efter sin rapport i går kväll. Detta lär tynga börssentimentet idag.

De amerikanska obligationsräntorna sjönk efter fallande råvarupriser och ökad riskaversion på aktiemarknaderna. Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen tickade ner med 5 räntepunkter till 2,33%. USD/SEK rekylerade ner och noterades till 8,53 på morgonen.

De asiatiska börserna föll i nattens och morgonens handel. Tokyobörsen tappade 1,1%. Vid 8-tiden hade Shanghai- och Hong Kongbörserna fallit lika mycket som Tokyobörsen.

 

Morgonens rapporter
SSAB:s rörelseresultat för Q2 uppgick till 1 246 mn kr, vilket kan jämföras med vår prognos på 1 339 mn kr och konsensusprognosen på 1 404 mn kr. Positivt var dock att den viktiga divisionen Americas gick något bättre än väntat samt det starka kassaflödet, vilket sammantaget kan innebära en viss lättnadsreaktion. Bolagets guidning var som förväntat. Vi bedömer att våra prognosförändringar blir små efter rapporten.

Danske Banks intäkter var i linje med konsensusprognosen, men tack vare lägre kostnader och kreditförluster än väntat var resultatet före skatt 18% högre än prognostiserat. Bolaget höjer sin prognos för nettoresultatet för 2015 från 14 md DKK till över 16 md DKK. Aktien lär utvecklas starkare än övriga bankaktier idag.

 

Detta händer idag
Utöver ovanstående bolag rapporterade bland annat Kinnevik och Telenor före börsens öppning. Den enda tyngre ekonomiska statistiken idag är husprisindex för maj (kl 15:00) och försäljningen av befintliga bostäder (16:00) i USA.

Läs fler inlägg på Börsflödet