Blandat rapportutfall

De amerikanska börserna tappade 0,3-0,4% efter Stockholmsbörsens stängning. Energi utvecklades bäst (0,2%), medan Hälsovård gick sämst (-1,1%). Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg med 2 räntepunkter till 1,98% och USD/SEK är relativt oförändrad på 8,36. Oljepriset, som har stigit kraftigt de senaste dagarna, rekylerade tillbaka med nära 1 dollar per fat till 58,30 dollar per fat..

Exporten från Kina minskade med 3,3% under januari, jämfört med en förväntad ökning om 4,0%. Samtidigt minskade importen med nära 20%, vilket var betydligt lägre än väntat. Samtidigt var inflationen lägre än väntat.

Japanska Nikkei tappade 0,3%, medan börserna i Shanghai och Hong Kong vid 8-tiden stigit med  1,5% respektive 0,1%.

 

Rapporter på morgonen
Inwido presenterade en solid rapport för kv4 i morse och en positiv kursreaktion är motiverad. Orderingången var 30% högre än samma kvartal förra året. Därtill var försäljning och rörelseresultat 4-5% högre än förväntat.

Lindabs omsättning var något högre än väntat under kv4, medan rörelseresultatet var cirka 10% lägre än marknadens och vår prognos. Kv4 är ett relativt litet kvartal, men utvecklingen väntas medföra något sänkta helårsprognoser för 2015. Även om en fortsatt organisk tillväxt och marginalförbättringar inom Products & Solutions är glädjande på sikt, lär aktien utvecklas negativ i dagens handel.

SSAB:s kv4-rapport var av blandad karaktär. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 118 mn kr (bolaget hade tidigare guidat 100-150 mn kr), vilket var något lägre än väntat. Resultatet inom affärsområdena Americas och Special Steels var högre än väntat, medan Europa visade ett svagare utfall än beräknat. SSAB säger att efterfrågan på den nordamerikanska marknaden väntas vara relativt god och att efterfrågan väntas vara relativt stabil i Europa under kv1.

 

Detta händer idag
Utöver det ovanstående, rapporterar bland annat Axfood, Com Hem och Saab. Vid lunch presenterar B&B Tools.Tisdagens makroagenda är relativt tunn. Klockan 15:00 presenteras NFIB konfidensindikator för januari, vilken mäter stämningen bland amerikanska småbolag. G20-mötet i Istanbul för finansministrar och centralbankirer inleds.

Läs fler inlägg på Börsflödet