I väntan på rapportsäsongen

Efter en tveksam inledning dröjde det inte länge innan riskviljan tog överhanden på Stockholmsbörsen och index noterades nära 1 procent högre. Det innebär den tredje dagen i rad med stigande kurser. Den oro som präglat finansmarknaderna under de senaste månaderna har varit tydlig även på europabörserna, men på flera marknader ser man tecken på stabilisering. Den framtida utvecklingen är dock svår att förutse eftersom det är så många faktorer som påverkar börsen. Börsbolagens utveckling i Q3 och inte minst de framåtblickande kommentarerna är som vanligt högst intressant för investerarkollektivet. Rapportsäsongen står runt hörnet (börjar på torsdag i nästa vecka) och kommer tillsammans med fortsatt makrodata och eventuella chocker på ekonomin att påverka sentimentet och riskviljan på marknaden framöver. Detta blir därmed avgörande för den fortsatta utvecklingen. För stunden gläds vi åt 3 dagar av börsuppgång.

Läs fler inlägg på Börsflödet