Börsinledning i moll väntas

En börsinledning i moll kan väntas efter svag kursutveckling i New York och Asien. New York-börserna tappade 0,7-0,8% efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen med nedgångar på 1-1,4%. Telekomoperatörer gick minst dåligt (-0,9%), medan Energi utvecklades sämst (-2,4%) i kölvattnet av fallande oljepriser. De asiatiska börserna föll överlag. Shanghaibörsen hade vid 8:30-tiden fallit med 1,4% och Hongkongbörsen med 2,2%. Tokyobörsen föll med 0,5%..

Råvarupriserna har uppvisat betydande nedgångar i sen tid. Kopparpriset (som ses som en barometer på den globala ekonomiska tillväxten då metallen används brett inom industrin och byggande) föll till 4.860 dollar per ton, vilket är sexårslägsta. Statistik visar på betydligt högre amerikanska oljelager än väntat och brentoljan handlades på morgonen kring 45 dollar per fat.

92% av ekonomerna i Wall Street Journals senaste enkät räknar med att Federal Reserve höjer styrräntan vid mötet den 15-16 december.

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen tickade ner med  3 räntepunkter till 2,31%. USD/SEK noterades på morgonen till 8,65.

Rapporter på morgonen
Värmeteknikbolaget Nibe presenterade ännu en solid rapport i morse. Både omsättning och rörelseresultat överträffade våra och marknadens prognoser med fortsatt tillväxt och kraftig resultattillväxt. De låga gas- och oljepriserna är negativa i det korta perspektivet, men fokus på kostnader och ytterligare förvärv väntas stödja de redan höga marginalerna. Aktien har stigit med 42% i år och värderingen är hög, men en vidare kursuppgång är motiverad.

Clas Ohlson rapporterade en försäljningsökning i lokala valutor på 7% under oktober, vilket var helt i linje med förväntningarna. Siffran indikerar en försäljningsökning i jämförbara butiker på omkring 3%.

Detta händer idag
Under fredagen presenteras bostadsprisutvecklingen i Sverige under oktober kl 8:00. Vidrare presenteras det tredje kvartalets preliminära BNP-siffror för EMU (11:00) och detaljhandelsförsäljningen under oktober i USA (14:30). Från USA får vi även barometern Michigan konsumentförtroendeindex för november (16:00).

Läs fler inlägg på Börsflödet