Detta händer idag

Huvudpunkten på fredagens makroagenda är förstås amerikanska sysselsättningssiffror för februari (”payrolls”, kl 14:30). Vi förväntar att antalet sysselsatta i den privata sektorn ökar med 240.000, vilket är i linje med marknadsprognoserna. Vidare förväntar vi att arbetslösheten minskar till 5,6% (från 5,7%). I övrigt noterar vi statistik över industriproduktionen i Tyskland (kl 8:00) och Spanien (kl 9:00), som kan ge fortsatta indikationer på hur återhämtningen i Europa fortskrider.

Läs fler inlägg på Börsflödet