Detta händer idag

Under torsdagen får vi intressant statistik från USA i form av detaljhandelsförsäljningen under februari (klockan 13:30). En stark siffra (vi prognostiserar en ökning med 0,4% i löpande priser, jämfört med -0,8% i januari) skulle ligga i linje med en generellt god utveckling för den amerikanske konsumenten som gynnas av lägre energipriser, låga räntor, högre sysselsättning och löner samt ökade nettotillgångar. Klockan 11:00 presenteras industriproduktionen i euroområdet under januari. Vi förväntar en mindre ökning, stödd av en högre fordonsproduktion, jämfört med föregående månad. Industriproduktionen i euroområdet lär gynnas framöver av den allt svagare euron. Klockan 9:30 presenteras svenska sysselsättningssiffror för februari. Vi förväntar att arbetslösheten sjunker till 7,7% (säsongsjusterat) från 7,9% i januari.

Läs fler inlägg på Börsflödet