Detta händer idag

Före börsens öppning rapporterar bland annat Axis, Nordnet, Novo Nordisk, SCA och Tele2. MQ handlas exklusive utdelning (1,36 kr). På dagens makroagenda kan näm-nas detaljhandelsstatistik för december från Tyskland (kl 8:00), BNP för kv4 från Spanien (9:00), arbetslöshet och inflation under december i euroområdet (11:00), BNP för kv4 från USA (14:30) samt Michigan konsumentförtroendeindex (15:55).

Läs fler inlägg på Börsflödet