Detta händer idag

Onsdagen bjuder på konjunkturinstitutets konjunkturbarometer (kl 9:00). Därtill avger såväl Riksbanken (9:30) som ECB (11:00) sina finansiella stabilitetsrapporter. Från USA får vi intressant statistik i form av privatkonsumtionen och order varaktiga varor under oktober (14:30), preliminärt inköpschefsindex för tjänstesektorn (15:45) samt Michigan konsumentförtroende för november (16:00). På bolagsfronten kan nämnas att medicinteknikbolaget Raysearch rapporterar för Q3 och att Dometic noteras på Stockholmsbörsen.

Läs fler inlägg på Börsflödet