Fortsatt ränteuppgång och dollarförsvagning

Ränteuppgångarna och dollarförsvagningen fortsätter även under torsdagsförmiddagen. Såväl euron som kronan stärks mot dollarn. Vid lunchtid hade kronan stärkts med 8 öre mot dollarn till 8,25. I linje med de globala ränteuppgångarna hade den svenska tioåriga obligationsräntan vid 12-tiden stigit med 8 räntepunkter till 1,05 procent. Stockholmsbörsen hade vid lunchtid fallit med 1 procent, i linje med övriga större europabörser.

Läs fler inlägg på Börsflödet