Intressant att notera

De amerikanska börserna steg något efter tidpunkten för den europeiska stängningen igår och avslutade dagen med uppgångar om 0,6-0,9%. USA:s inköpschefsindex för tillverkningsindustrin uppgick till 52,9 i februari. Nivån var lägre än väntat (53,0), men indikerar fortsatt tillväxt i ekonomin. Konkurrenskraftiga amerikanska företag väntas fortsätta att driva investeringar och sysselsättning framöver med stöd av en stimulerande penningpolitik. Samtidigt förbättras situationen för många hushåll tack vare låga räntor och låga energipriser..

Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen steg till 2,08% (2,00%) och USD/SEK har sjunkit till 8,32 (8,36).

Brentoljepriset föll med nära 5% under gårdagen till 59,54 dollar per fat efter besked om hög produktion inom OPEC. Oljepriset har dock återhämtat sig något under morgonen.

De asiatiska börserna backar på oro för enligt uppgifter kommer den kinesiska regeringen på torsdag att presentera ett lägre tillväxtmål kring 7% för 2015.

Ny VD för Millicom
Mauricio Ramos har utsetts till ny VD för Millicom med start 1 april 2015. Ramos har erfarenhet av telekom-branschen och kommer senast från en position som chef för Liberty Globals Latinamerika-division. Vi ser det som positivt av Millicom har valt en VD med telekombakgrund. En viktig uppgift framöver är integrationen efter samgåendet med kabel-TV-operatören UNE i Colombia. Millicom är vår favorit i telekomsektorn.

Detta händer idag
Tisdagen är en förhållandevis lugn dag vad avser marknadspåverkande ekonomisk statistik. Klockan 8:00 presenteras detaljhandelsförsäljningen under januari i Tyskland och klockan 11:00 får vi veta producentprisindex för euroområdet per januari. Under eftermiddagen presenteras bilförsäljningen i USA under februari. Det är lugnt på bolagsfronten.

Läs fler inlägg på Börsflödet