Intressant att notera

De amerikanska börserna steg marginellt efter Stockholmsbörsens stängning. Telekomoperatörer (+1,5) var bästa sektor, medan Sällanköpsvaror (-0,3%) gick svagast. Electrolux-konkurrenten Whirlpool sänkte sin helårsprognos, varefter aktien tappade 7%. Twitter-aktien tappade hela 18% efter att försäljningen inte levt upp till förväntningarna..

De amerikanska konsumenternas förtroende för privatekonomin sjönk till 95,2 i april, vilket kan jämföras med 101,4 i mars och väntade 102,5.  

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan steg med 10 räntepunkter till 2,00%. USD/SEK noterades till 8,52 på morgonen.

De kinesiska börserna handlades runt nollan under morgonen. Hong Kong och Shanghai handlades vid 8-tiden på -0,1 respektive 0,0%. Den japanska marknaden var helgstängd.

Morgonens rapporter
Nordea presenterade en stark Q1-rapport. Räntenettot var 2% lägre än väntat, men tradingnettot var hela 61% högre än konsensusprognosen. Tack vare högre totala intäkter blev bankens rörelseresultat runt 20% över förväntan. En positiv kursreaktion är motiverad i dagens handel, även om den kan dämpas av att kärnprimärkapitalrelationen sjönk något under kvartalet (till 15,6%).

ABB:s Q1-rapport var i linje med förväntningarna. Orderingången var 1% lägre än vi hade räknat med, men 6% högre än konsensusprognosen. Rörelseresultatet var 2% högre än väntat.

Fortums rörelseresultat för Q1 var 10-15% högre än väntat, delvis p.g.a. att den ryska verksamheten överraskade positivt. Bolaget upprepade sin tidigare guidning, men höjde investeringsprognosen. Aktien lär reagera positivt i dagens handel.

NCC levererade en orderingång som var något lägre än väntat, medan försäljningen var 9% högre än väntat. Rörelseresultatet under detta säsongsmässigt lilla kvartal var -161 mn kr, jämfört med väntade -175 mn kr.

Detta händer idag
Såväl Riksbanken (kl 9:30; en sänkning med ytterligare 10 räntepunkter väntas) som Federal Reserve (20:00; ingen höjning väntas) lämnar penningpolitiskt besked idag.  Från euroområdet får vi konjunkturbarometern för april (11:00) och från USA får vi BNP-siffror för Q1 (14:30).

Utöver bolagen ovan har bland annat Bilia, Handelsbanken, Latour, Kare Bio, New Wave, Transmode, Unibet och Wihlborgs rapporterat. Senare under dagen rapporterar Bulten (13:30), Intutrade (14:00), Lundin Mining (efter 22:00), Nolato (14:30), Thule (13:00) och ÅF (11:00).

Läs fler inlägg på Börsflödet