Intressant att notera

De amerikanska börserna sjönk marginellt efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen med små uppgångar. Finans steg med 1% och blev därmed bästa sektor. Sämst utveckling hade Råvaror som sjönk 0,3%. Det var lugnt både gällande bolagsrapporter och ekonomisk statistik. Färska data visade att orderingången i USA:s industri ökade med 2,1% i mars, vilket var något mer än förväntat..

Det var lugnt även på oljemarknaden. Ett fat brentolja kostade på morgonen 66,40 dollar.

Fear & Greed Index, som kan sägas visa riskviljan på den amerikanska börsen, har passerat ett neutralt läge (50) och befinner sig nu i ”Greed” (vid 65). Detta tyder på att riskviljan är relativt hög. När index närmar sig 100 är det inte ovanligt med en korrektion på börsen.

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen har stigit till 2,15% (2,12%)  och USD/SEK kostar nu 8,40 (8,38).

Morgonens rapporter
Boliden
presenterade en tämligen odramatisk Q1-rapport som var  i linje med förväntningarna. Rörelseresultatet exklusive lagerresultat uppgick till 1102 mn kr, vilket kan jämföras med konsensusprognosen om 1148 mn kr och vår prognos om 1000 mn kr. Bolaget guidar för kapitalinvesteringar om drygt 4 md kr i år samt knappt 4 md kr nästa år, vilket är något lägre än den tidigare indikationen om 4,5 md kr för 2015-16. Vi tror inte att rapporten kommer att föranleda några större prognosrevideringar och att aktien bör reagera svagt positivt relativt marknaden i dagens handel.

Hufvudstadens förvaltningsresultat i Q1 var 3% lägre än förväntat medan substansvärdet var något högre än vi räknat med. Bolaget kommenterar att hyresnivåerna är i nivå med föregående kvartal men att omförhandlingar väntas höja hyrorna. Sammantaget anser vi att något sänkta vinstprognoser är att vänta efter rapporten.

Detta händer idag
Före börsens öppning rapporterar bland annat Boliden, Hufvudstaden, Hemtex och Tethys Oil. Klockan 10:00 rapporterar Medivir och vid lunch rapporterar Fenix. Bland bolag som handlas exlusive rätt till utdelning kan nämnas ABB (0,55 CHF), Acando (1 kr), Bure (1 kr), Gränges (1,50 kr), Hexpol (12 kr), New Wave (1 kr) och Rejlers (2 kr).

Från Sverige får vi industriproduktion och –order för mars (kl 9:30), från euroområdet får vi producentprisutvecklingen för mars (11:00) och från USA får vi inklöpschefsindex för tjänstesektorn (16:00).

Läs fler inlägg på Börsflödet