Intressant att notera

De amerikanska börserna handlades oförändrat efter Stockholmsbörsens stängning igår och avslutade dagen med nedgångar runt 0,5%. Den starkaste sektorn var Hälsovård (+0,4%) och den svagaste var Telekomoperatörer (-1,2%). Federal Reserves konjunkturrapport Beige Book upprepade utsikterna om en måttlig tillväxt och lågt lönetryck. Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen var oförändrad på 2,12% och USD/SEK har steg till 8,36. Noterbart är att dollarn nu har stigit till den högsta nivån mot euron (EUR/USD 1,10) sedan 2003..

Under öppningstalet till den kinesiska folkkongressen sade premiärminister Li Keqiang att man siktar på en BNP-tillväxt på omkring 7% under 2015, vilket var väntat. Tillväxtmålet för 2014 var 7,5%. Då hamnade BNP på +7,4%, vilket var den lägsta tillväxten på 24 år.

De kinesiska börserna hade vid 8-tiden fallit med 1%. Japanska Nikkei handlades dock upp med 0,2%.

 

Rapporter på morgonen
SAS
rapporterade för Q1 under morgonen. Försäljningen var 3% lägre än väntat, samtidigt som det justerade rörelseresultatet var i linje med prognoserna. Guidningen för helåret 2014/15 var oförändrad; SAS räknar fortfarande med en vinst före skatt under året.

Sandvik genomför ytterligare åtgärder för att anpassa kostnadsbasen till det rådande efterfrågeläget, samt gör en nedskrivning av projekt inom Mining Systems. Den andra fasen av programmet att optimera försörjningskedjan väntas generera årliga besparingar om 0,6 md kr i årstakt vid slutet av 2016. Detta innebär att det första kvartalet kommer att belastas engångskostnader på 1,2 md kr. Totalt tar Sandvik omstruktureringskostnader om 1,8 md kr för att spara 1,1 md kr på årsbasis. Vi hade räknat med 2,3 md kr i kostnader och årliga besparingar om 1 md kr.


Detta händer idag
På torsdagens makroagenda noterar vi siffror över orderingången till industrin i Tyskland (kl 8:00), Sverige (9:30) och USA (16:00) under januari. Kl 9:30 presenteras industriproduktionen i Sverige under januari. Vi prognostiserar en blygsam ökning jämfört med samma månad förra året. Bank of England (13:00) och ECB (13:45) lämnar penningpolitiskt besked.

Volvo håller kapitalmarknadsdag i Gent kl 10:30-18:30.

Läs fler inlägg på Börsflödet