Intressant att notera

New York-börserna steg med omkring 1 procentenhet efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen med uppgångar om 1,8-2,7%. Riskindexet VIX föll tillbaka ytterligare till 26,1, men kvarstår på höga nivåer. Federal Reserves konjunkturrapport ”Beige Book” visade på ”modest till moderat” tillväxt, d.v.s. ungefär samma bild sommålades i julirapporten. Arbetsmarknaden beskrivs som något stramare med något högre lönetryck i vissa sektorer..

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg med 2 räntepunkter till 2,18%. Dollarn noterades på morgonen till 8,43 SEK.

Oljepriset sjönk med ca 5% under eftermiddagen igår efter den största veckovisa lageruppbyggnaden sedan i april (4,7 mn fat, jämfört med förväntade 0,9 mn fat), men återhämtade sig snabbt med hjälp av bl.a. produktivitetsdata från USA och slutade dagen 2% högre och precis över 50 dollar per fat. Obama säkrade den sista nödvändiga rösten i senaten för att säkra Iranavtalet.

Japanska Nikkei stängde 0,5% högre. Kina-börserna höll stängt.

Svagt svenskt inköpschefsindex
Under morgonen presenterades inköpschefsindex för tjänstesektorn i Sverige. Detta uppgick till 52,4 i augusti, vilket är en nedgång från 56,5 föregående månad. Förväntningarna på marknaden låg runt 56,4. Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar, medan ett tal under 50 ger signaler om tillbakagång.

Detta händer idag
Torsdagen
är fylld av intressant statistik statistik. Inköpschefsindex för tjänstesektorn kommer från en rad länder/marknader; bl.a. Sverige (se ovan), EMU (10:00) och USA (16:00). Klockan 9:30 respektive 13:45 lämnar Riksbanken och ECB räntebesked. 14:30 inleds den efterföljande presskonferensen med Mario Draghi. Vi förväntar oförändrade styrräntor (-0,35% i Sverige och 0,05% i EMU), samtidigt som den euroförstärkning vi sett under de senaste veckorna mycket väl kan föranleda uttalanden från Draghi om att de står redo att utöka det stimulativa QE-programmet.

Fredagen bjuder på tyska industriorder, kl 08:00, samt svensk industriorder och industriproduktion, kl 09.30. Kl 14:30 presenteras viktig amerikansk sysselsättningsstatistik (sysselsättningen väntas ha ökat med 215.000 och arbetslösheten vara oförändrad på 5,3%) augusti.

Läs fler inlägg på Börsflödet