Intressant att notera

De amerikanska börserna handlades oförändrat efter Stockholmsbörsens stängning igår och avslutade dagen med mindre uppgångar. Den starkaste sektorn var Kraftförsörjning (+0,8%) och den svagaste var Energi (-0,6%). Industriorderingången i USA sjönk med 0,2% i januari jämfört med månaden innan. Analytiker hade väntat sig en uppgång på 0,2%..

Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen var oförändrad på 2,11%.  

Järnmalmspriset föll med 3,6% till lägre än 60 dollar per ton under gårdagen. En bidragande orsak är att tillväxtmålet för Kina har sänkts till 7% för 2015, jämfört med 7,5% för 2014. Missmatchen med ett ökande utbud blir än tydligare då det jämförs med lägre tillväxt i Kina.

De asiatiska börserna handlades i olika riktningar under natten och morgonen. De kinesiska börserna noterades vid 8-tiden nära nollan, medan japanska Nikkei handlades upp med 1,2%.

 

Detta händer idag
Huvudpunkten på fredagens makroagenda är förstås amerikanska sysselsättningssiffror och lönedata för februari (”payrolls”, kl 14:30). Vi förväntar att antalet sysselsatta i den privata sektorn ökar med 240.000, vilket är i linje med marknadsprognoserna. Vidare förväntar vi att arbetslösheten minskar till 5,6% (från 5,7%). Lönerna väVontas oförändrade på 2,1% (2,2% föregående månad), vilket är en nivå som gällt under lång tid.  Federal Reserve vill gärna se att lönetillväxten tilltar.

I övrigt noterar vi statistik över industriproduktionen i Tyskland (kl 8:00) och Spanien (kl 9:00), som kan ge fortsatta indikationer på hur återhämtningen i Europa fortskrider.

Läs fler inlägg på Börsflödet