Intressant att notera

De amerikanska börserna sjönk med 0,3-1,0 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen i intervallet +0,3 till -0,5%. Den starkaste sektorn var Hälsovård (+0,9%) och den svagaste var Teknik (-0,5%) tyngt av en nedgång i Apple. Konsumentförtroendet i USA var oväntat positivt på 103 i september, jämfört med väntade 96. På räntemarknaden pekade pilarna nedåt. Den 10-åriga amerikanska statsobligationen sjönk 5 punkter till 2,04%. USD/SEK har varit stabil strax över 8,40..

Den japanska industriproduktionen sjönk preliminärt med 0,5% i augusti jämfört med juli. Väntat var en uppgång på 1,0%. Trots detta steg asienbörserna på bred front under natten och morgonen. Tokyo-börsen steg med 2,7% och klockan 8:30 hade Hongkong och Shanghaibörserna stigit med 1,8% respektive 1,1%.

Inte särskilt förvånade har Electrolux jurister nu bekräftat att de är öppna för en uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet som skulle innefatta avyttringar för att få igenom förvärvet av General Electrics vitvaruverksamhet. Av konkurrensskäl hindrade en amerikansk domstol i juli Electrolux från att förvärva denna för 3,3 miljarder dollar. Vårt huvudscenario är att det blir en uppgörelse, men att eftergifterna som krävs av Electrolux, inklusive avyttringar, kommer att bli betydande och innebära betydligt mindre synergivinster än förväntat.


Detta händer idag
Klockan 11:00 under onsdagen presenteras preliminär KPI och arbetslöshet i EMU. Vi förväntar nollinflation under september jämfört med samma månad förra året. Däremot bör en positiv baseffekt till följd av det sjunkande oljepriset under förra hösten innebära en högre inflation under nästkommande månader. Vidare förväntar vi en oförändrad arbetslöshet på 10,9%. Klockan 9:00 sammanträder Riksbankens direktion och klockan 9:30 får vi svensk arbetskostnadsindex samt lönestatistk för juli. Klockan 14:15 presenteras sysselsättningen i den privata sektorn (ADB) under september och klockan 15:45 presenteras barometern Chicago PMI. Officiell oljelagerstatistik från USA kommer klockan 16:30. Rocket Internet, där Kinnevik är storägare, avger halvårsrapport och har kapitalmarknadsdag.

Läs fler inlägg på Börsflödet