Intressant att notera

De amerikanska börserna tappade 0,3-0,4% efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen med nedgångar på 0,2%. 28 av 31 banker klarade sig utan anmärkning i Federal Reserves årliga stresstest och får därmed tillstånd att dela ut pengar till aktieägarna. Finans blev gårdagens bästa sektor på New York-börserna med en uppgång på 0,6%..

Volatilitetsindex VIX ökade ytterligare från 16,7 till 16,9.

Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen sjönk med två räntepunkter till  2,11%, samtidigt som dollarn stärktes ytterligare.  EUR/USD och USD/SEK noterades på morgonen till 1,05 respektive 8,63. Sedan årsskiftet har dollarn stärkts med 13% mot euron och med 10% mot kronan.

Oljepriset steg med 0,50 dollar per fat till 58,40 dollar per fat (brent).

De asiatiska börserna steg under natten och morgonen. Japanska Nikkei steg med 1,4%, medan börserna i Shanghai och Hong Kong vid 8-tiden hade stigit med 1,7% respektive 0,5%.

 

Detta händer idag
Under torsdagen får vi intressant statistik från USA i form av detaljhandelsförsäljningen under februari (klockan 13:30). En stark siffra (vi prognostiserar en ökning med 0,4% i löpande priser, jämfört med -0,8% i januari) skulle ligga i linje med en generellt god utveckling för den amerikanske konsumenten som gynnas av lägre energipriser, låga räntor, högre sysselsättning och löner samt ökade nettotillgångar.  Klockan 11:00 presenteras industriproduktionen i euroområdet under januari. Vi förväntar en mindre ökning, stödd av en högre fordonsproduktion, jämfört med föregående månad.  Industriproduktionen i euroområdet lär gynnas framöver av den allt svagare euron. Klockan 9:30 presenteras svenska sysselsättningssiffror för februari. Vi förväntar att arbetslösheten sjunker till 7,7% (säsongsjusterat) från 7,9% i januari.

 

Läs fler inlägg på Börsflödet