Kinarally efter samgåendenyheter

De amerikanska börserna steg med 0,3-0,6 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning, men handlades totalt sett ned med 0,3%. Oljebolagen gick mot strömmen och den svagaste sektorn var Energi (-1,9%). Den starkaste sektorn var Kraftförsörjning (1,3%). Totalt sett under veckan sjönk S&P 500 med 1,2%. De asiatiska börserna handlades i olika riktningar under natten och morgonen. Japanska Nikkei stängde 0,4% högre. Med stöd av nyheter om eventuella samgåenden mellan stora statliga bolag går de kinesiska fastlandsbörserna starkt. Shanghaibörsen hade vid 8:30-tiden stigit med nära 5%, medan Hongkong var ner 0,1%..

En solid amerikansk sysselsättningsrapport på fredagen ledde till ökade förväntningar att Federal Reserve kommer att genomföra en styrräntehöjning i september. På räntemarknaden blev avkastningskurvan flackare då räntorna med korta löptider steg samtidigt som långräntorna sjönk. Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen föll tillbaka med 5 räntepunkter till 2,17%. USD/SEK noterades till 8,76 på morgonen.

 

Detta händer i veckan
Efter förra veckans ström av intressant ekonomisk statistik blir det lugnare i denna vecka. På måndagens agenda noterar vi industriproduktion och -order i Sverige under juni (klockan 9:30). OECD presenterar ledande indikatorer för juni (12:00).

Under tisdagen presenteras den tyska ekonomiska barometern ZEW-index (11:00) och de amerikanska småföretagens konfidensindikator (NFIB, 12:00). Under dagen presenteras även data som är intressant för oljemarknaden i form av OPEC:s och EIA:s månadsrapporter (12:40 respektive 18:00). 

Onsdagen bjuder på data över kinesisk industriproduktion, investeringar och detaljhandelsförsäljning under juli (7:30). Från EMU får vi industriproduktionen under juni (11:00). Björn Borg, Etrion, HiQ, Lundin Gold, Sampo och Softronic rapporterar för Q2.

Under torsdagen presenteras inflationssiffror för juli från bland annat Tyskland, Frankrike och Sverige. Från USA får vi veta detaljhandelsförsäljningen under juli (14:30). Under dagen rapporterar bland annat A.P. Möller-Maersk, Africa Oil, Holmen och Oriflame. Ratos preferensaktie handlas exklusive utdelning (25 kr).

fredagens agenda noterar vi BNP-siffror för det andra kvartalet från bland annat EMU, Frankrike, Tyskland och Italien. På morgonen presenteras bostadsprisutvecklingen under juli. Från EMU och USA får vi inflationssiffror för juli i form av KPI respektive PPI. Från USA får vi även industriproduktionen och kapacitetsutnyttjandet under samma månad. Före börsens öppning rapporterar Nibe, Ratos och Troax för Q2.

Läs fler inlägg på Börsflödet